Matrícula 2017/18

Les matrícules s'han de formalitzar de 10.00 a 13.30 a la secretaria del centre els dies:

 

26 i 27 de juny per a l'alumnat nou al centre de 1r d'ESO

28 i 29 de juny per als alumnes de 2n d'ESO i 3r d'ESO

30 de juny per als alumnes de 4t d'ESO

17 de juliol per als alumnes de Batxillerat del nostre centre

18 i 19 per als alumnes de Batxillerat provinents d'altres centres

20, 21 i 24 per als alumnes de Formació Professional Bàsica

Per formalitzar la matrícula haurà de venir el pare, mare o tutor legal de l'alumne.

Aquelles famílies que tenguin dos o més fills a diferents dies poden venir el mateix dia.

 

Documentació necessària

 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport dels alumnes nous o que l'hagin renovat.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (Seguretat Social o assegurança privada) dels nous o si l'han renovada.
 • Els provinents d'altres centres han de dur les notes del darrer curs.
 • Comprovant de l'ingrés al banc de l'import de la matrícula. Aquest inclou l'agenda que es donarà en començar el curs. Inclou l'agenda escolar.
  • 41.00 € per un alumne
  • 38.00 € pel segon germà matriculat al centre
  • 33.00 € pel tercer germà i successius matriculats al centre

   Compte ES35 2100 0094 1502 0018 3015