Instal·lacions

Actualment disposam de:

 • Aules convencionals: 22
 • Aules matèria: 4 (Plàstica, Música, Tecnologia, Clàssiques)+ 2 de matèria però de cap en especial+ 1 Talleret TPP
 • Aules de FPB, amb dotació reciclada: 2
  Planta IES
 • Aules d'informàtica: 2?

Aula infor

 • Sala actes hiperil·luminada: 1

Sala Actes des de fora

 • Laboratoris: 2 (Física i química / Biologia i geologia)
 • Aula polivalent: 1
 • Despatx per atendre pares/castigats: 1
 • "Biblioteca": 1
  biblioteca IES
 • Gimnàs cobert amb vestuaris i pistes esportives: 0. L'Ajuntament ens cedeix el poliesportiu del poble.
 • Pistes esportives exteriors: 0. Pati
 • Taquilles

Taquilles

 • Bar
 • Aparcament alumnes. Tan gran com el carrer.
 • Ascensors. 2 (1 exterior)