Equip directiu

Directora:

  • Josefina Hisado Bonet

Cap d'Estudis:

  • Blai Bonet Rigo

Cap d'Estudis adjunt:

  • Isabel Burguera Oliver

Secretària:

  • Catalina Nadal Obrador

Coordinador ESO:

  • Simó Amengual Marí