Normativa sobre l'ús del mòbil

  no mobil

Està prohibit l'ús dels mòbils al centre. Per tant, es recomana que els alumnes no portin mòbils ni altres aparells electrònics ja que el centre no es farà responsable de la seva pèrdua o sostracció.

 
  • l'ús del mòbil en temps de classe a tot el centre suposarà requisar el mòbil i entregar-lo a la secretària, se retornarà quan el pare/mare/tutor véngui a recollir-lo però si l'alumne no el vol entregar serà motiu d'avís 
  • l'ús del mòbil al pati en temps d'esplai suposarà demanar a l'alumne que l'amagui. Si es nega a fer-ho, serà motiu d'avís. 
  • quan a un alumne si li hagi retirat 3 vegades el mòbil serà motiu d'una amonestació.