Composició del Consell Escolar

Presidenta: Josefina Hisado
Cap d'Estudis: Blai Bonet
Secretària: Catalina Nadal
   
Representant AMIPA: Antoni Matas
   
Representant Ajuntament: Francisca Vidal/Antoni Matas
   
Professors: Margalida Bonet
Isabel Burguera
Catalina Mayol
Mireia Miguel
Maria Antònia Pons
Francisca Roig
   
Pares/Mares: Margalida Rotger
Margarita Amengual
   
Representant PAS: Cristina Hidalgo
   
Alumnes: Claudia Moreno
David de la Torre
Catalina Ginard

El desembre de 2015:   (Gentilesa de Téntol)

consell escolar 16