Composició del Consell Escolar

El desembre de 2015 era:   (Gentilesa de Téntol)
   

Presidenta:

Josefina Hisado

Cap d'Estudis:

Blai Bonet

Secretària:

Catalina Nadal

 

 
Representant AMIPA:  Juan Perelló

 

 
   

Representant Ajuntament:

Francisca Vidal/Antoni Matas

 

 

Professors:

Margalida Bonet

 

Isabel Burguera

 

Catalina Mayol

 

Mireia Miguel

 

Maria Antònia Pons

 

Francisca Roig

 

 

Pares/Mares:

Magdalena Amengual

Jaume Vicens

 

 

Representant PAS:

Cristina Hidalgo

 

 

Alumnes:

Antoni Canyelles

 

Agnès Rigo
  Noelia Texeira

consell escolar 16