Geografía i història

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Sebastià Burguera (Cap de departament)

Magdalena López

M Magdalena Rosselló

Joan Rosselló

 

socials