Geografía i història

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Sebastià Burguera Burguera  (Cap de Departament)

Joan Rosselló Geli (substituint Maria Magdalena Rosselló Andreu)

Magdalena López Vicens

Catalina Salvà Morlà

Joana Maria Jaume Mulet

 

socials