Material Filosofia

Material per a Filosofia i ciutadania:

General

Currículum oficial
Programació de Filosofia i ciutadania
1r Batx Síntesi Criteris d'avaluació + Pla de Disciplina
Model de comentari de text
Conceptes de 1r de batxillerat

Bloc I


L'ésser humà

0.-Introducció

Fragments

1.-Origen biològic humà

Fragments
Gènesi
La història més bella del món (pròleg)
Activitats T-1

2.-Cultura

Fragments
Hominització-humanització
Activitats T-2

3.-Funció simbòlica

Fragments
Activitats T-3

4.-Diversitat cultural. Història

Fragments
Activitats T-4

5.-Ment-Cervell

Por a la mort... la renúncia a la vida
Activitats T-5

6.-Raó-Passió

Fragments
Què és l'amor?
Damasio: L'error de Descartes
Activitats T-6
Activitats Amor

Bloc II


El coneixement

7.-Sensualització, percepció i conceptualització.

Fragments
Experiment de percepció
Il·lusions òptiques

8.-Coneixement, realitat i veritat

Fragments

9.-Lògica

Apunts

10.-El coneixement científic

Fragments
Semmenweils

 ACTIVITATS BLOC II

Bloc III


L'acció

11.-L'acció tècnica

Tecnociència i poder

12.-L'art i l'experiència estètica

Interpretar l'art
L'art i l'experiència estètica  
Activitats T-12

Bloc IV


Societat i ciutadania