Orientació

MEMBRES DEL DEPARTAMENT:

Margalida Caldentey Orell (Orientadora)

Guillem Estelrich Burguera

Francesca Font Oliver (Cap de Departament)

Ana Fiol Fiol

Margalida Galmés Bauzà

Bàrbara Veny Monserrat

Aina Ferragut Mestre

Juan José Cano Bermejo

Catalina Fullana Pizà

Francesca Lliteras Nicolau

Verónica Sáez Moragues

Maria Angela Simarro Martín