Orientació

MEMBRES DEL DEPARTAMENT:

Aina Ferragut Mestre (Cap de departament)

Margalida Caldentey (orientadora)

Magdalena Alou (orientadora)

Antoni Amengual (ACT)

Guillem Estelrich

Anny Fiol (PT)

Francisca Font (ASL)

Antònia Guardiola (AL)

Pedro José Martinez (FPB)

Llorenç Mayol (FPB)

Bàrbara Veny (FPB)

Francisca Roig Nicolau (PT)

M Àngels Vilalta (ASL)