Llengua Catalana i Literatura

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Francesca Maria Vallbona Rigo

Miquela Montserrat Oliver (Cap de Departament)

Blai Bonet Rigo (Cap d'Estudis)

Isabel Burguera Oliver (Cap d'Estudis Adjunt)

Francesca López Vicens

Margarita Muntaner Jaume

 

catal