Llengua Catalana i Literatura

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Francesca López (Cap de departament) 

Margalida Bonet Cladera

Blai Bonet (Cap d'estudis)

Miquela Monserrat (Cap d'estudis adjunt)

Margalida Muntaner

Isabel Burguera (Secretària)

Joana M Cladera

 

catal