Llengua Castellana i Literatura

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Catalina Mesquida (Cap de departament)

Juana Maria Amengual

Margalida Bonet Vidal

Andreu Server

Lídia Vaquer