Llengua Castellana i Literatura

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Catalina Mesquida Vicens  (cap de departament)

Margalida Bonet Vidal

Andreu Server Mas 

Laura Duque Coll