Llengües Estrangeres

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Mika Obrador (Cap de departament)

Maria Bordoy

Llorenç Fortuny (alemany)

Vicky Izquierdo

M Victòria Medina

Francisca M Mut

Francisca M Roig

angls