Llengües Estrangeres

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Mika Obrador Vallbona  (Cap de Departament)

Xisca Roig Burguera

Mercedes Escaño Moya

Maria Victoria Medina Roca

Carolina Isabel Ríos Landi

Rosa Galán Real (Alemany)

angls