Activitats de nombres enters (1r ESO)

Activitat 1. Clica aquí

Activitat 2. Clica aquí