Matemàtiques

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Catalina Mayol (Cap de departament)

Fina Hisado

Cristina Llompart

Jaume Serra

Manel Monrós

Sebastià Pons (CTIC)

 

matemtiques