Matemàtiques

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Catalina Mayol  (Cap de departament)

Josefina Hisado Bonet  (Directora)

Rosa Maria Sureda Pastor (substituint Maria del Mar Rigo Rigo)

Jaume Serra Sitjar 

Antoni Nicolau Servera

Aina Rifà Bou

 

matemtiques