Tutors

Tutors del curs actual

Vos podeu posar en contacte amb ells a través del telèfon del centre o del GestIB.

Consultau l'horari d'atenció a pares.

Grup Tutor
1r ESO A  Margalida Bonet Cladera
1r ESO B  Manel Monrós Barahona
1r ESO C  Joana Maria Cladera Socias
1r ESO D  Joana Amengual Lladó
1r ESO E  Maria Caldentey Ferrer
2n ESO A  Aina Ferragutr Mestre
2n ESO B  Maria Antònia Pons Vidal
2n ESO C  Francesca Suau Artigues
2n ESO D  Lidia Vaquer Carmona
2n ESO E  Bartomeu Vidal Bonet
3r ESO A  Guillem Estelrich Burguera
3r ESO B  Llorenç Fortuny Ametller
3r ESO C  Bartomeu Fontcuberta
3r ESO D  Sebastià Burguera Burguera
4t ESO A  Margalida Bonet Vidal
4tA-PRAQ  Margalida Muntaner Jaume
4t ESO B  Magdalena López Vicens
4t ESO C  Cristina Llompart Mariano
FPB 1  Bàrbara Veny Montserrat
FPB 2  Llorenç Mayol Vives
1r batx A  David Alique
1r batx B
 Antoni Estelrich Mesquida
2n batx A  Maria Magdalena Rosselló
2n batx B  Pere Joan Cabot Ferrer