Tutors

Tutors del curs actual

Vos podeu posar en contacte amb ells a través del telèfon del centre o del GestIB.

Consultau l'horari d'atenció a pares.

Grup Tutor
1r ESO A  Maria Antònia Oliver
1r ESO B  Laura Duque Coll
1r ESO C  Catalina Mesquida
1r ESO D  Francesca Vallbona
1r ESO E  Margalida Muntaner 
2n ESO A  Guillem Estelrich
2n ESO B  Carolina Ríos
2n ESO C  Tomeu Fontcuberta
2n ESO D  Maria Victòria Medina
2n ESO E  Joana Maria Jaume
3r ESO A  Francisca Font
3r ESO B  Joan Mayol
3r ESO C  Miquela Monserrat
3r ESO D  Sebastià Burguera
4t ESO A  Magdalena López
4t ESO B  Jaume Serra
4t ESO C  Maria Antònia Pons
FPB 1  Bàrbara Veny
FPB 2  Juan José Cano
1r batx A  Mercedes Escaño
1r batx B  Pere Joan Cabot
2n batx A  Margalida Bonet
2n batx B  Antoni Estelrich