Any dedicat a Sebastià Portell i Clar

Durant el curs 2014-15 dedicarem els premis Antoni Vidal Ferrando a conèixer i treballar l'obra d'un jove dramaturg i escriptor: Sebastià Portell i Clar.

sebasti portell