Tutors

Tutors del curs actual

Vos podeu posar en contacte amb ells a través del telèfon del centre o del GestIB.

Consultau l'horari d'atenció a pares.

Grup Tutor
1r ESO A  Carmen Olga Vañó
1r ESO B  Catalina Mesquida
1r ESO C  Catalina Salvà
1r ESO D  Berenice de Lorenzo
1r ESO E  Francesca Vallbona
2n ESO A  Guillem Estelrich
2n ESO B  Antònia Díaz
2n ESO C  Manel Monrós
2n ESO D  Cosme Prohens
2n ESO E  Margalida Muntaner
3r ESO A  Francisca Font
3r ESO B  Sebastià Burguera
3r ESO C  Francesca López
3r ESO D  Margalida Bonet
4t ESO A  Catalina Mayol
4t ESO B  Maria Antònia Pons
4t ESO C  Mika Obrador

FPB 1

 Bàrbara Veny

FPB 2

 Coloma Pilar Jaume

1r batx A

 Miquela Monserrat

1r batx B

 José Enrique Rustarazo
2n batx A  Bartomeu Sitjar
2n batx B  Antoni Estelrich

Altres