Material Filosofia

Material per a Filosofia i ciutadania:

General

Currículum oficial
Programació de Filosofia i ciutadania

1r Batx Síntesi Criteris d'avaluació + Pla de Disciplina

Model de comentari de text

Conceptes de 1r de batxillerat

Bloc I
L'ésser humà

0.- Introducció

Fragments

1.- Origen biològic humà

Fragments
Gènesi
La història més bella del món (pròleg)

Activitats T-1

2.- Cultura

Fragments
hominitzaci ó-humanització

Activitats T-2

3.- Funció simbòlica

Fragments

Washoe

Activitats T- 3

4.- Diversitat cultural. Història

Fragments

Activitats T-4

5.- Ment-Cervell

Fragments 
Por a la mort...la renúncia a la vida

Freud_i_la_interpretació_dels_somnis Dead link

Activitats T-5

6.- Raó-Passió

Fragments
Què és l'amor?
Damasio: L'error de Descartes

Activitats T-6

Activitats Amor

Bloc II
El coneixement

7.- Sensualització, percepció i conceptualització.

Fragments
Experiment de percepció
Il·lusions òptiques

8.- Coneixement, realitat i veritat

Fragments

9.- Lògica

Apunts

10.- El coneixement científic

Fragments
Semmenweils

 

ACTIVITATS BLOC II

Bloc III
L'acció

11.- L'acció tècnica

Tecnociència i poder

12.- L'art i l'experiència estètica

Interpretar_l'art

L'art i l'experiència estètica  

Activitats T-12

Bloc IV
Societat i ciutadania